Zastrzeżenia i wykluczenie odpowiedzialności

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony, proszę upewnij się, że zwróciłeś/zwróciłaś uwagę na następujące ważne informacje:

Wykonuj swoje własne analizy

Zawartość serwisu akcjegrahama.pl jest przeznaczona do użycia wyłącznie w celach informacyjnych. Bardzo ważne jest, aby przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, przeprowadzić własne analizy, w oparciu o własne zasady i przekonania oraz z uwzględnieniem osobistych okoliczności życiowych. Powinieneś/powinnaś zasięgnąć niezależnej porady finansowej (najlepiej u zawodowca) lub dokonać niezależnej analizy i weryfikacji w odniesieniu do wszelkich informacji, które można znaleźć na naszej stronie internetowej i chciałbyś/chciałabyś użyć - czy to na potrzeby podjęcia decyzji inwestycyjnej czy do innych celów.

Nie udzielamy porad inwestycyjnych

Nasza strona internetowa jest portalem agregującym i udostępniającym wiadomości i dane finansowe. Serwis akcjegrahama.pl nie jest biurem maklerskim ani żadnego rodzaju instytucją finansową, nie posiadamy dostępu do niejawnych informacji o spółkach publicznych notowanych na giełdzie i nie jest to miejsce na udzielanie lub otrzymywanie porad dotyczących decyzji inwestycyjnych, podatkowych ani prawnych. Nie podlegamy regulacji ani nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jesteśmy forum edukacyjnym pozwalającym poznawać, analizować i omawiać ogólne/generyczne informacje dotyczące akcji spółek notowanych na giełdzie, inwestowania jako dziedziny zainteresowań i strategii. Żadna treść w ramach niniejszego portalu nie stanowi - ani nie powinna być tak odbierana - rekomendacji do zawierania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek papierów wartościowych ani do angażowania się w realizację jakichkolwiek strategii inwestycyjnych prezentowanych w treści serwisu. W żadnym wypadku nie dostarczamy spersonalizowanych rekomendacji ani nawet nie wyrażamy poglądów odnośnie tego, czy określone podejście do inwestowania w akcje czy inne papiery wartościowe jest właściwie dostosowane do potrzeb finansowych danej osoby. W szczególności, wszelkie informacje przedstawione w ramach serwisu "Akcje Grahama" są prywatnymi opiniami ich autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Dostarczamy narzędzi, ale nie prowadzimy za rękę

Narzędzie to dopiero początek. Tam gdzie udostępniamy filtry i kryteria inwestycyjne, ich wyniki powinny być traktowane jedynie jako kandydaci do dalszych analiz i rozważań, a nie jako lista akcji do kupienia czy jako rekomendacja/zbiór rekomendacji. Odfiltrowanie listy spółek z wykorzystaniem wybranych lub predefiniowanych kryteriów może pomóc zawęzić zakres poszukiwań, ale w żadnym wypadku nie zastąpi niezależnej analizy, odzwierciedlającej Twoje indywidualne preferencje i kryteria w odniesieniu do inwestowania/handlu na giełdzie.

Jeśli gdziekolwiek oferujemy narzędzia wyceny, mogą one być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, po to, żeby ułatwić użytkownikom przeprowadzenie własnych obliczeń. Predefiniowane wartości stanowią tylko punkt wyjścia, oparty o generalne założenia które są zastosowane w odniesieniu do całego rynku. Użytkownik powinien zmodyfikować je i sprawdzić kiedy dobrze pasują, a nie traktować jako zastępstwo własnej kalkulacji. Jakiekolwiek wyniki obliczeń są siłą rzeczy generyczne i nie zalecane ani potwierdzane przez akcjegrahama.pl jako obowiązujące dla danej spółki.

Treści utworzone przez użytkowników

Część zawartości tego portalu (jak np. komentarze na blogu) stanowi treść utworzoną przez jego zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników, przez co nie jest możliwe jej w pełni efektywne monitorowanie. Za wyjątkiem treści wytworzonych i udostępnionych przez akcjegrahama.pl, wszystkie informacje na naszej stronie dotyczące biznesu, spółek, strategii inwestycyjnych i okazji inwestycyjnych jest dostarczana przez użytkowników i strony trzecie. Działamy jedynie w roli pośrednika w publikowaniu tych treści na naszej stronie i nie wybieramy, nie monitorujemy, nie edytujemy, nie przeglądamy, ani w żaden inny sposób nie nadzorujemy tych informacji.

Wykluczenie odpowiedzialności

Odpowiednio, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek szkód, wydatków czy jakiejkolwiek innej straty która może powstać z przyczyny takich informacji czy jakiegokolwiek polegania przez Ciebie na takich informacjach. Jakiekolwiek ustalenia między Tobą a stroną trzecią dokonane za pośrednictwem serwisu przeprowadzasz na swoje własne ryzyko.

Ostrzeżenia dotyczące inwestowania

Chcemy zwrócić Twoją uwagę na następujące istotne ostrzeżenia dotyczące inwestowania:

Jesteś tu nowy? Zarejestruj się