Regulamin

Regulamin serwisu akcjegrahama.pl

Serwis akcjegrahama.pl umożliwia wyszukiwanie akcji w oparciu o wybrane kryteria wywodzące się z analizy fundamentalnej.

Definicje

"Serwis" oznacza stronę WWW dostępną pod adresem www.akcjegrahama.pl

"Zarejestrowany Użytkownik" oznacza osobę, która utworzyła konto w Serwisie;

"Administrator Serwisu" oznacza portal akcjegrahama.pl

Zawarte w niniejszym Regulaminie sformułowania "my" lub "nas" oznaczają Administratora Serwisu, zaś odniesienia w niniejszym Regulaminie do "ty" oznaczają osobę korzystającą z Serwisu lub będącą Zarejestrowanym Użytkownikiem.

Ograniczony dostęp

Określone części Serwisu są zastrzeżone i udostępniane tylko Zarejestrowanym Użytkownikom. Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia dostępu do pozostałych stref Serwisu lub nawet całego Serwisu w dowolnym momencie, według naszego własnego uznania. Nie wolno używać identyfikatora użytkownika i hasła innej osoby w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych stref Serwisu.

Zarejestrowani Użytkownicy

Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem, należy utworzyć konto za pomocą Serwisu i kliknąć na link aktywacyjny w mailu, który wyślemy do Ciebie. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp do dodatkowych usług i ograniczonych obszarów na stronie, które mogą obejmować:
(a) dodatkowe strategie i filtry wyszukiwania

Zarejestrowani użytkownicy nie mogą pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z ich identyfikatora użytkownika i hasła, i muszą przechowywać swój identyfikator użytkownika i hasło w taki sposób, żeby nie miały do nich dostępu inne osoby.
Zarejestrowani Użytkownicy biorą odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane pod, lub związane z ich identyfikatorem użytkownika i hasłem. Możemy zmieniać lub ograniczać zakres usług i obszarów do których mają dostęp Zarejestrowani Użytkownicy i / lub usunąć konto dowolnego Zarejestrowanego Użytkownika, według naszego własnego uznania, bez uprzedzenia i wyjaśnienia.

Nasze gwarancje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza strona internetowa, a także materiał na tej stronie mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez uprzedzenia. Jako że zawartość serwisu jest udostępniana jako bezpłatna usługa dla wszystkich naszych użytkowników, nie oferujemy żadnych gwarancji w związku z przygotowaniem i publikacją tej zawartości. Tam jednak, gdzie informacje i dane dostarczane są w ramach płatnej usługi subskrypcji, gwarantujemy (w rozsądnym zakresie) dołożenie starań zmierzających do zapewnienia prawidłowości udostępnianych danych i należytej staranności w zakresie świadczenia usługi. Jeśli zostaniemy powiadomieni o możliwości błędu w stosunku do danych zawartych w serwisie Akcjegrahama, będziemy starać się doprowadzić do poprawienia zidentyfikowanego błędu, aczkolwiek nie możemy zagwarantować tego w każdym przypadku.

Niezależnie od powyższych gwarancji, serwis Akcjegrahama nie jest upoważniony do udzielania porad inwestycyjnych i nic co jest zawarte na jego stronach internetowych nie powinno być interpretowane jako próba udzielania takich porad. Witryna Akcjegrahama i jej zawartość, w tym dane spółek, oraz Treści Użytkownika (np. komentarze na blogu) udostępniane są w postaci „jak są” bez żadnej gwarancji i mogą zawierać błędy lub nieścisłości. Należy uzyskać potwierdzenie jakichkolwiek informacji na stronie internetowej z autorytatywnego źródła osób trzecich, na których chcesz polegać. Korzystanie z treści i danych serwisu Akcjegrahama, a także Treści Użytkownika jest wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

Wersja beta

Wszystkie usługi i funkcjonalności Serwisu objęte abonamentem pozostają w wersji "beta", dopóki nie wskażemy jednoznacznie, że jest inaczej. Od czasu do czasu, możemy zaoferować Ci dostęp do niektórych nowych funkcji serwisu jako "użytkownikowi beta". Jeśli używasz funkcjonalności w wersji "beta", przyjmujesz do wiadomości, że te funkcjonalności mogły jeszcze nie zostać w pełni przetestowane i dlatego mogą zawierać istotne błędy i problemy. Zobowiązujesz się do powiadomienia akcjegrahama.pl o wszystkich błędach na jakie się natknąłeś, gdy tylko to możliwe. Akceptujesz również, że dostęp do tych funkcji może zostać wycofany w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, jeśli zdecydowaliśmy się, że te cechy mają stanowić część oddzielnej oferty abonamentowej.

Ogólne

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy, a wszelkie takie nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną uznane za pominięte. Ten Regulamin został opracowany dla korzyści naszej i naszych użytkowników i nie jest przeznaczony dla jakiejkolwiek innej osoby. Wszelkie wypowiedzenia, unieważnienia, zmiany, uchylenia lub rozliczenia dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu nie będą uzależnione od zgody osoby trzeciej.

Możemy zmienić zapisy Regulaminu w dowolnym momencie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Jeżeli jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem lub Abonentem, możemy Cię poinformować o zmianach w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu po zmianach będzie stanowić akceptację tych zmian.

Regulamin ten stanowi całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z Serwisu i zastępuje wszystkie poprzednie porozumienia w odniesieniu do korzystania z Serwisu. Regulamin ten podlega pod polskie prawo i polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub odnoszących się do tego Regulaminu.

Informacja

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas za pośrednictwem admin@akcjegrahama.pl. Należy wydrukować kopię niniejszego Regulaminu. Nie zarchiwizujemy Twojej kopii niniejszego Regulaminu, stąd niniejsza wersja może nie być ona dostępna w Serwisie w przyszłości. Regulamin jest dostępny tylko w języku polskim.

Wersja 1.2, Maj 2018

Jesteś tu nowy? Zarejestruj się