Dane finansowe spółki o symbolu VARIANT.

  
Marża zysku brutto ze sprzedaży
Marża zysku operacyjnego
Marża zysku netto
  
  
ROA2%
ROE
  
  
  
  
  
  
Wskaźnik płynności bieżącej
  
  
  

Jesteś tu nowy? Zarejestruj się